Organizator Wypoczynku Strefa Aktywnych

Agata Stworowska

ul. Jana Sawy 8 lok 016, 20-632 Lublin

Tel: +48 883 379 254

E-mail: biuro@strefa-aktywnych.pl

NIP: 712-185-99-89

REGON: 061529345

Konto : Alior Bank konto nr 62 2490 0005 0000 4530 1799 9547

Gwarancja Ubezpieczeniowa:

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego: 172

 

Monitoring Lublin