Organizator Wypoczynku Strefa Aktywnych

Agata Stworowska

ul. Jana Sawy 8 lok 016, 20-632 Lublin

Tel: +48 883 379 254

E-mail: biuro@strefa-aktywnych.pl

NIP: 712-185-99-89

REGON: 061529345

Konto : BPH S.A O/Lublin 51 1060 0076 0000 3080 0109 3385

Gwarancja Ubezpieczeniowa: 1505/001/LU/2014

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego: 172

 

Monitoring Lublin